logo

Czy cegła jest ekologicznym materiałem budowlanym?

Jednym z najważniejszych czynników przesądzających o parametrach użytkowych budynku oraz jego przewidywanej żywotności jest rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych. Kluczowym elementem okazują się wyroby wykorzystane do wzniesienia ścian nośnych, ponieważ nie tylko przenoszą one powstające obciążenia, ale także są współodpowiedzialne za energooszczędność całej konstrukcji. Wśród najbardziej popularnych rozwiązań wciąż chętnie wybieranych przez inwestorów jest tradycyjna ceramika budowlana, w tym cegła pełna oraz klasyczna dziurawka idealna do ścianek działowych bądź rozmaitych wypełnień. Coraz częściej, wybierając technologię wykonania obiektu, zwraca się uwagę na ekologiczność poszczególnych rozwiązań. Przekonajmy się, jak wypada tu cegła.

Co trzebiedzieć o cega włach?

Cegły to materiał budowlany stosowany od dawna, cechujący się wysoką odpornością na ściskanie oraz działanie wody, wysokiej temperatury oraz wielu chemikaliów. Powstają one z mieszanki gliny, dodatków uszlachetniających i pewnej ilości wody, które po dokładnym przygotowaniu oraz uformowaniu są suszone, a następnie wypalane w bardzo wysokiej temperaturze, sięgającej 1000°C. W zależności od potrzeb produkowane są cegły o różnych parametrach użytkowych, a więc przewodności cieplnej oraz klasie wytrzymałości – w grę wchodzi tu odporność na obciążenia wynosząca 10, 15, albo 20 MPa i transmisja energii na poziomie 0,28–0,30 W/(m·k).

Cegła a ekologia

Cegły to klasyczny materiał budowlany wytwarzany wprawdzie przy zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji, ale powstający z tradycyjnych składników pochodzenia naturalnego. Cały proces nie obciąża środowiska w takim stopniu, jak powodujące ogromną emisję pyłów i duże zużycie energii i wody pozyskiwanie cementu. Warto też pamiętać, że w budynku wzniesionym z jej wykorzystaniem panuje korzystny mikroklimat. Po fachowo prowadzonej rozbiórce będzie się też ona nadawała do ponownego wykorzystania. Można ją recyklingować nawet wówczas, gdy ma postać gruzu, używając m.in. do utwardzania nawierzchni.